INFORMACJA

Skargi i wnioski do Rady Gminy Stary Dzierzgoń można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 00 w biurze rady pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Stary Dzierzgoń.jpg
UWAGA MIESZKAŃCY!!! Drukuj Email

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń informuje, że do dnia 15 lipca 2019 r.
w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu, można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, transportu

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Koszt kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

· nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu

· nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: transport i unieszkodliwianie odpadu;

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Program realizowany będzie po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku Gminy Stary Dzierzgoń o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji,  zadanie nie będzie realizowane.

Druki wniosków znajdują się na stronie www.starydzierzgon.pl oraz dostępne są w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu. Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju nr 20 w godzinach urzędowania od 7.15 do 15.15 bądź telefonicznie pod numerem telefonu 55 276 14 81 wew. 44.

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Turlej

 

 

 
Ogłoszenie Drukuj Email

Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży

 
Okresowa ocena jakości wody Drukuj Email

Okresowa ocena jakości wody - Dzierzgoń

 
Zawiadomienie Drukuj Email

Zawiadamiam, iż dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w sali
Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego
w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji
Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym,
proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Szanowni Państwo,
informujemy, iż do dnia 15 lipca br. trwa nabór wniosków o przyznanie
stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego uzdolnionym uczniom w ramach w
ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.
W trwającym naborze szkoły mogą wnioskować o przyznanie stypendiów Marszałka
Województwa Pomorskiego:
1.    finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego - w przypadku
uczniów, którzy w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, pobierali
naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:
2)      w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym
uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
3)      w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu
ponadwojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
4)      w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim
uzyskali indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:
a)      w przypadku Ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy
gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu - co najmniej 5,4,
b)      w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej -
co najmniej 5,2.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 1
do Regulaminu.
2.       finansowanych z projektu "Pomorski program pomocy stypendialnej -
III edycja", skierowanych do uczniów, którzy spełniają łącznie warunki:
1)      w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będą pobierali
naukę na terenie województwa pomorskiego;
2)      w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będą uczniami VII
lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
ponadgimnazjalnej;
3)      w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek,
uzyskali Średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie
świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):
a)      w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie
gimnazjalnej w szkole innego typu - co najmniej 5,5,
b)      w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej - co
najmniej 5,0;
c)       w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek,
uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów
przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
4)      uzyskali minimum 10 punktów obliczonych w generatorze wniosków na
etapie wypełniania wniosku.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 2
do Regulaminu.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie przez szkołę
we wskazanym wyżej terminie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z
załącznikami potwierdzającymi spełnianie właściwych kryteriów.
Z Regulaminem przyznawania stypendiów można zapoznać się na stronie
Generatory wniosków stypendialnych dostępne są na stronie internetowej
Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego:
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack