INFORMACJA

Skargi i wnioski do Rady Gminy Stary Dzierzgoń można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 00 w biurze rady pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Stary Dzierzgoń.jpg
Ogłoszenie Drukuj Email

Zawiadamiam, iż dnia 05 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr II/2/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku:

- opinie komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń.

7. Informacja na temat organizowanych wycieczek i wyjazdów edukacyjnych młodzieży szkolnej.

8. Informacja z realizacji zadań w zakresie opieki społecznej.

9. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy.

10. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego „Orliki” w Starym Dzierzgoniu.

11. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stary Dzierzgoń,

12. Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

13. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska

 

 

 
Ogłoszenie Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Stary Dzierzgoń i Folwark

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 
Okresowa ocena jakości wody Drukuj Email

Okresowa ocena jakości wody - Myślice, Stary Dzierzgoń

 
UWAGA PODATNICY Drukuj Email

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych (do pobrania)

Od 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244), dalej: ustawa, zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej), mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona została powszechna możliwość (a więc dla wszystkich poda -tników), składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kompetencje do określenia, w stosownym rozporządzeniu, sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje. Dotychczas o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack