INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Stary Dzierzgoń interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu pok. Nr 1 WE WTORKI OD GODZ. 14 00 DO GODZ. 15 30. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Istnieje możliwość umówienia się na inny dogodny termin.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Stary Dzierzgoń.jpg
Plan polowań Drukuj Email

 
Zawiadomienie o sesji Drukuj Email

Zawiadamiam, iż dnia 08 listopada 2019 r. o godz. 900 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr IV/4/19 z dnia 30 września 2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja z działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.

7. Informacja z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

8. Informacja o stanie dróg na terenie gminy.

9. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem lat 2015 – 2018 za lata 2015 – 2016.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Projekt uchwały w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych

z usługami opiekuńczymi.

14. Projekt uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu, zlokalizowanej w Myślicach.

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie obrad.

 
Apel do rolników Drukuj Email

Apel do rolników!!!

Inspekcja Weterynaryjna apeluje do rolników aby zbiór plonów (zwłaszcza kukurydzy) odbywał się za wiedzą właściwych miejscowo Kół Łowieckich. Taka koordynacja działań powinna korzystnie wpłynąć na realizację przez Koła Łowieckie odstrzału sanitarnego dzików w szczególności w poszczególnych obwodach łowieckich, chroniąc przy tym samych producentów trzody chlewnej przed wirusem afrykańskiego pomoru świń.

 

 
Harmonogram polowań Drukuj Email

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego "Dzik" z Susza

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack