INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Stary Dzierzgoń interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu pok. Nr 1 WE WTORKI OD GODZ. 14 00 DO GODZ. 15 30. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Istnieje możliwość umówienia się na inny dogodny termin.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

Wrota Pomorza

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama
Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Detektor burzy

Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Wymiana i unieważnianie dowodów osobistych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Danuta konowalik   
piątek, 27 marca 2009 12:45

Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych - zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198) - obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. 

Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dowodzie - w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
  • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu.

Ponadto nowe przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta):

  • z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;
  • z dniem zgonu posiadacza dowodu;
  • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
  • z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;
  • po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie w razie niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące).

Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwianiem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

Za brak ważnego dokumentu obowiązują sankcje: kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo kara grzywny (do 5000 zł).

Poprawiony: piątek, 27 marca 2009 12:50
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack