GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 55 276 14 81 lub poinformowaniu sekretariatu urzędu gminy.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zawiadomienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 24 listopada 2016 15:04

Stary Dzierzgoń, dnia 18 .11.2016 r.

So.0001.4.2016

Zawiadamiam, iż dnia 30.11.2016 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podziękowanie dla aspiranta sztabowego Adama Grzebyka za zajęcie II miejsca w IX Ogólnopolskich Zawodach Policjantów Dzielnicowych – "Dzielnicowy Roku" i udział

w Ogólnopolskim finale konkursu "Dzielnicowy Roku", który odbył się w Katowicach.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje i wolne wnioski.

7. Informacja n/t projektu pt. „Ograniczenie emisji CO2 - Gminny system doradztwa”- przedstawi Wojciech Sołdaczuk pracownik BP ODR w Sztumie.

8. Informacja z działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.

9. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy.

10. Informacja o stanie dróg na terenie gminy.

11. Projekty uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019,

- w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej,

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

- w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".

12. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Reanata Lewandowska

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack