INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Stary Dzierzgoń interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu pok. Nr 1 WE WTORKI OD GODZ. 14 00 DO GODZ. 15 30. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Istnieje możliwość umówienia się na inny dogodny termin.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Dofinansowanie zakupu podręczników PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 sierpnia 2012 13:54

Wyprawka szkolna 2012/2013 – dofinansowanie zakup podręczników

 

 Rządowy program „Wyprawka szkolna”, polega na dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 dla uczniów:

 

- klas I szkoły podstawowej – w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zmianami) – czyli 504 zł netto;

- klas II-IV szkoły podstawowej – pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zmianami) – czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie;

- pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej z powodu np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – na podstawie decyzji dyrektora szkoły (z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej);

- słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Dofinansowanie do zakupu podręczników będzie wynosić:

- 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w tym uczniów niepełnosprawnych,

- 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

- 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum.

 

Wnioski  należy pobierać w sekretariatach szkół.

  

Termin składania wniosków do dyrektora szkoły upływa 7 września 2012 r.

 

Poprawiony: poniedziałek, 19 listopada 2012 13:41
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack