GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 55 276 14 81 lub poinformowaniu sekretariatu urzędu gminy.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zawiadomienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 23 listopada 2011 09:38

Dnia 25 listopada 2011 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie poprawności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wolne wnioski.
 6. Informacja z działalności kulturalnej na terenie gminy.
 7. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy.
 8. Informacja o stanie dróg na terenie gminy.
 9. Przyjęcie informacji o systemie realizacji zadań oświatowych Gminy Stary Dzierzgoń w roku szkolnym 2010 - 2011.
 10. Projekty uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok,
 • w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
 • w sprawie opłaty od posiadania psów,
 • w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego,
 • w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 • w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.

12 Zakończanie obrad

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       Marian Maślanka

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack