GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 55 276 14 81 lub poinformowaniu sekretariatu urzędu gminy.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zawiadomienie o posiedzeniu sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 marca 2011 09:57

Dnia 29.03.2011 r. o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i wolne wnioski.
6. Informacja z działalności Rady Gminy za 2010 rok.
7. Informacja z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy za 2010 rok.
8. Informacja na temat dowozu dzieci do szkół.
9. Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy.
10. Informacja na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy.
11. Projekty uchwał:
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok,
- w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2011 —2019,
- w sprawie zmiany w uchwale Nr I/3/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia
19 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków
bieżących,
- w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Stary Dzierzgoń
na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki,
- w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń,
- w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- w sprawie zbycia nieruchomości.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Poprawiony: piątek, 18 marca 2011 11:19
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack