Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

Wrota Pomorza

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama
Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Detektor burzy

Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama

Sesja na Żywo

Reklama
Zawiadomienie o posiedzeniu sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 marca 2011 09:57

Dnia 29.03.2011 r. o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i wolne wnioski.
6. Informacja z działalności Rady Gminy za 2010 rok.
7. Informacja z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy za 2010 rok.
8. Informacja na temat dowozu dzieci do szkół.
9. Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy.
10. Informacja na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy.
11. Projekty uchwał:
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok,
- w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2011 —2019,
- w sprawie zmiany w uchwale Nr I/3/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia
19 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków
bieżących,
- w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Stary Dzierzgoń
na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki,
- w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń,
- w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- w sprawie zbycia nieruchomości.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Poprawiony: piątek, 18 marca 2011 11:19
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack