Uwaga Mieszkańcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania mieszkańców gminy

W związku z tym, że nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Wschodnie Powiśle” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której Państwo żyjecie: usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Państwa opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Dariusz Turlej

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu dla partnerstwa.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 04.01.2021 – 24.01.2021.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27zmqvj

 


URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 stycznia 2011 12:34

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1, pkt. 2, 3, 4, 5 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów:

  1. Program ochrony środowiska na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018 aktualizacja
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018
  3. Plan gospodarki odpadami dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018

w ramach udziału społeczeństwa, którego przedmiotem jest sporządzenie niniejszych dokumentów (stanowiącego zgodnie z art. 39 ust. 2 w/w ustawy, niezbędną dokumentacje sprawy). więcej w BIP...

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack