INFORMACJA

Skargi i wnioski do Rady Gminy Stary Dzierzgoń można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 00 w biurze rady pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

Wrota Pomorza

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama
Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Detektor burzy

Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama

Sesja na Żywo

Reklama
O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 stycznia 2011 12:34

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1, pkt. 2, 3, 4, 5 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów:

  1. Program ochrony środowiska na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018 aktualizacja
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018
  3. Plan gospodarki odpadami dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018

w ramach udziału społeczeństwa, którego przedmiotem jest sporządzenie niniejszych dokumentów (stanowiącego zgodnie z art. 39 ust. 2 w/w ustawy, niezbędną dokumentacje sprawy). więcej w BIP...

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack