INFORMACJA

Skargi i wnioski do Rady Gminy Stary Dzierzgoń można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 00 w biurze rady pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

Wrota Pomorza

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama
Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Detektor burzy

Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zawiadomienie o posiedzeniu sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 grudnia 2010 13:38

ZAWIADOMIENIE

Dnia 30.12.2010 r. o godz. 10°° w Sali Gminnego Ośrod Kultury w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i wolne wnioski.
6. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2011 rok:
-
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2011 rok,
-
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary
Dzierzgoń na 2011 rok.
7. Projekty uchwał:
-
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010,
-
w sprawie zmniejszenia kwoty kredytu długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacja
wydatków majątkowych,
-
w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków
wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzą
ścieków,
-
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
-
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
-
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2011 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Poprawiony: środa, 29 grudnia 2010 15:05
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack