INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Stary Dzierzgoń interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu pok. Nr 1 WE WTORKI OD GODZ. 14 00 DO GODZ. 15 30. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Istnieje możliwość umówienia się na inny dogodny termin.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zawiadomienie o posiedzeniu sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 grudnia 2010 13:38

ZAWIADOMIENIE

Dnia 30.12.2010 r. o godz. 10°° w Sali Gminnego Ośrod Kultury w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i wolne wnioski.
6. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2011 rok:
-
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2011 rok,
-
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary
Dzierzgoń na 2011 rok.
7. Projekty uchwał:
-
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010,
-
w sprawie zmniejszenia kwoty kredytu długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacja
wydatków majątkowych,
-
w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków
wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzą
ścieków,
-
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
-
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
-
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2011 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Poprawiony: środa, 29 grudnia 2010 15:05
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack