Uwaga Mieszkańcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania mieszkańców gminy

W związku z tym, że nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Wschodnie Powiśle” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której Państwo żyjecie: usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Państwa opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Dariusz Turlej

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu dla partnerstwa.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 04.01.2021 – 24.01.2021.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27zmqvj

 


URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
WÓJT GMINY W STARYM DZIERZGONIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INFORMATYK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 kwietnia 2010 14:15

Stary Dzierzgoń, 2010.04.21

WÓJT GMINY

W STARYM DZIERZGONIU

82 – 450 STARY DZIERZGOŃ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INFORMATYK

 

Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

 

Spełnia następujące wymagania:

a) jest obywatelem polskim,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy.

 

Ponadto spełnia następujące wymagania dodatkowe:

a) posiada, co najmniej wykształcenie średnie,

b) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

d) mile widziane prawo jazdy.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Instalowanie i aktualizacja programów komputerowych.

2. Wykonywanie czynności związanych z bieżącym umieszczaniem i aktualizacją informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Administrowanie siecią komputerową Urzędu.

4. Serwis i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem.

5. Tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg obowiązujących przepisów.

6. Administrowanie nośnikami z oprogramowaniem oraz kopiami zapasowymi.

7. Wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji dla zbiorów danych osobowych.

8. Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego.

9. Ochrona danych osobowych.

10. Nadzór nad działaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz osprzętu do składania podpisów elektronicznych.

11. Kontrola zainstalowanych programów pod względem posiadanej licencji.

 

Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy,

b) życiorys (CV),

c) list motywacyjny,

d) kserokopie dokumentów i świadectw poświadczających wykształcenie,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) kserokopie świadectw pracy,

g) oświadczenie o niekaralności.

 

 

Oferty na wolne stanowisko należy składać na adres:

Urząd Gminy

82 – 450 Stary Dzierzgoń

lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, pokój nr 1, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka” w terminie do dnia 14 maja 2010 roku.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel. 0552761481 lub 0552761482.

 

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Ludwik Butkiewicz

 

 

 

Poprawiony: środa, 21 kwietnia 2010 14:17
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack