Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

Wrota Pomorza

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama
Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Detektor burzy

Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zaproszenie do sładania wniosków - "Uczeń na wsi" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 03 września 2009 11:42

Wójt  Gminy  Stary  Dzierzgoń  zaprasza  rodziców  i  prawnych  opiekunów  dzieci  niepełnosprawnych  do  składania  wniosków  na  dofinansowanie  kosztów  nauki w  ramach  programu  „ UCZEŃ  NA  WSI”  realizowanego  ze  środków  PFRON.

O dofinansowanie  kosztów  nauki  w  ramach  programu  może  ubiegać  się  osoba  niepełnosprawna, która:

 • posiada  ważne  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności,
 • pobiera  naukę  w  szkole  podstawowej,  gimnazjum  lub  w  szkole  ponadgimnazjalnej  (z  wyłączeniem  szkoły  policealnej),
 • mieszka  na  terenie  Gminy  Stary  Dzierzgoń,
 • posiada  średnie  miesięczne  dochody  brutto  nie  przekraczające  120%  najniższego  wynagrodzenia  przypadającego  na  jednego  członka  rodziny  pozostającego  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym, tj. kwota  1.531,20 zł.

 

Przyznana  ze  środków  PFRON  pomoc  finansowa  w  ramach  programu,  może  obejmować  następujące  koszty:

 • zakupu  przedmiotów  ułatwiających  lub  umożliwiających  naukę,
 • uczestnictwa  w  zajęciach  mających  na  celu  podniesienie  sprawności  fizycznej  lub  psychicznej  (w  tym  wakacyjne  obozy  rehabilitacyjne),
 • związane  z  dostępem  do  internetu  (instalacja  i  abonament),
 • kursów  doszkalających  w  zakresie  programu  nauczania  oraz  kursów  językowych  (w  przypadku  kursów  organizowanych  poza  miejscem  zamieszkania  ucznia,  dofinansowaniu  mogą  podlegać  koszty  dojazdu,  zakwaterowania ,  wyżywienia),
 • wyjazdów  organizowanych  w  ramach  zajęć  szkolnych.

 

W  przypadku  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  przyznana  pomoc  finansowa  może  obejmować  dodatkowo  następujące  koszty:

 • opłaty  za  naukę  (czesne),
 • zakwaterowania  (gdy  uczeń  pobiera  naukę  poza  miejscem   zamieszkania),
 • dojazdów  do  szkoły.

 

Wniosek  o  dofinansowanie  kosztów  nauki  można  pobrać  w  Urzędzie  Gminy  w  Starym  Dzierzgoniu  (pokój nr  2).

Do  wniosku  o  dofinansowanie  należy  dołączyć:

 • kserokopię  ważnego  orzeczenia  o  niepełnosprawności  lub  orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawności  ucznia,
 • oświadczenie  wnioskodawcy  o  dochodzie  brutto  przypadającym  na  jednego  członka  rodziny  pozostającego  w  gospodarstwie  domowym,  którego  wzór  stanowi  załącznik  do  formularza  wniosku  o  dofinansowanie,
 • zaświadczenie  ze  szkoły  o  pobieraniu  nauki  przez  ucznia  w  szkole  podstawowej,  gimnazjum  lub  szkole  ponadgimnazjalnej,
 • kserokopię  aktu  urodzenia  ucznia,
 • kserokopię  dokumentu  o  ustanowieniu  opieki  prawnej  nad  podopiecznym -  dotyczy  wnioskodawców  będących  opiekunami  prawnymi  ucznia.

 

Wnioski  o  dofinansowanie  kosztów  nauki  należy  składać  w  Urzędzie  Gminy w  Starym  Dzierzgoniu  (pok. Nr 2)  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia   30  września  2009  roku.

 

                                                                              Wójt  Gminy

                                                                      /-/  Ludwik  Butkiewicz

Procedury realizacji oraz załączniki - Uczeń na wsi

Poprawiony: czwartek, 03 września 2009 11:59
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack