Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zaproszenie do sładania wniosków - "Uczeń na wsi" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 03 września 2009 11:42

Wójt  Gminy  Stary  Dzierzgoń  zaprasza  rodziców  i  prawnych  opiekunów  dzieci  niepełnosprawnych  do  składania  wniosków  na  dofinansowanie  kosztów  nauki w  ramach  programu  „ UCZEŃ  NA  WSI”  realizowanego  ze  środków  PFRON.

O dofinansowanie  kosztów  nauki  w  ramach  programu  może  ubiegać  się  osoba  niepełnosprawna, która:

 • posiada  ważne  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności,
 • pobiera  naukę  w  szkole  podstawowej,  gimnazjum  lub  w  szkole  ponadgimnazjalnej  (z  wyłączeniem  szkoły  policealnej),
 • mieszka  na  terenie  Gminy  Stary  Dzierzgoń,
 • posiada  średnie  miesięczne  dochody  brutto  nie  przekraczające  120%  najniższego  wynagrodzenia  przypadającego  na  jednego  członka  rodziny  pozostającego  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym, tj. kwota  1.531,20 zł.

 

Przyznana  ze  środków  PFRON  pomoc  finansowa  w  ramach  programu,  może  obejmować  następujące  koszty:

 • zakupu  przedmiotów  ułatwiających  lub  umożliwiających  naukę,
 • uczestnictwa  w  zajęciach  mających  na  celu  podniesienie  sprawności  fizycznej  lub  psychicznej  (w  tym  wakacyjne  obozy  rehabilitacyjne),
 • związane  z  dostępem  do  internetu  (instalacja  i  abonament),
 • kursów  doszkalających  w  zakresie  programu  nauczania  oraz  kursów  językowych  (w  przypadku  kursów  organizowanych  poza  miejscem  zamieszkania  ucznia,  dofinansowaniu  mogą  podlegać  koszty  dojazdu,  zakwaterowania ,  wyżywienia),
 • wyjazdów  organizowanych  w  ramach  zajęć  szkolnych.

 

W  przypadku  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  przyznana  pomoc  finansowa  może  obejmować  dodatkowo  następujące  koszty:

 • opłaty  za  naukę  (czesne),
 • zakwaterowania  (gdy  uczeń  pobiera  naukę  poza  miejscem   zamieszkania),
 • dojazdów  do  szkoły.

 

Wniosek  o  dofinansowanie  kosztów  nauki  można  pobrać  w  Urzędzie  Gminy  w  Starym  Dzierzgoniu  (pokój nr  2).

Do  wniosku  o  dofinansowanie  należy  dołączyć:

 • kserokopię  ważnego  orzeczenia  o  niepełnosprawności  lub  orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawności  ucznia,
 • oświadczenie  wnioskodawcy  o  dochodzie  brutto  przypadającym  na  jednego  członka  rodziny  pozostającego  w  gospodarstwie  domowym,  którego  wzór  stanowi  załącznik  do  formularza  wniosku  o  dofinansowanie,
 • zaświadczenie  ze  szkoły  o  pobieraniu  nauki  przez  ucznia  w  szkole  podstawowej,  gimnazjum  lub  szkole  ponadgimnazjalnej,
 • kserokopię  aktu  urodzenia  ucznia,
 • kserokopię  dokumentu  o  ustanowieniu  opieki  prawnej  nad  podopiecznym -  dotyczy  wnioskodawców  będących  opiekunami  prawnymi  ucznia.

 

Wnioski  o  dofinansowanie  kosztów  nauki  należy  składać  w  Urzędzie  Gminy w  Starym  Dzierzgoniu  (pok. Nr 2)  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia   30  września  2009  roku.

 

                                                                              Wójt  Gminy

                                                                      /-/  Ludwik  Butkiewicz

Procedury realizacji oraz załączniki - Uczeń na wsi

Poprawiony: czwartek, 03 września 2009 11:59
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack