Uwaga Mieszkańcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania mieszkańców gminy

W związku z tym, że nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Wschodnie Powiśle” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której Państwo żyjecie: usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Państwa opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Dariusz Turlej

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu dla partnerstwa.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 04.01.2021 – 24.01.2021.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27zmqvj

 


URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Uwaga Mieszkańcy !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 stycznia 2022 08:11

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY STARY DZIERZGOŃ!!!

Od dnia 01 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, która wynosi 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Ponadto Wójt Gminy Stary Dzierzgoń informuje, iż na terenie Gminy Stary Dzierzgoń obowiązuje opłata za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:
- 50,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
w przypadku,
gdy właściciel nieruchomości zamieszkałych nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji,

- 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – aby skorzystać z niższej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację).

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE NIE ZOBOWIĄZUJE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI DO SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI!!!!

 

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:

1. konieczność dostosowania wysokości opłat do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2. znaczny wzrost cen zagospodarowania odpadów komunalnych w RIPOPK,

3. stały spadek liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących teren Gminy Stary Dzierzgoń, tym samym spadają wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy,

4. przejście na system workowy (wymóg ustawowy), zapewniamy każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałych worki do segregacji odpadów komunalnych,

5. wzrost cen usług za odbiór odpadów,

6. wzrost opłaty środowiskowej,

7. wzrost cen paliwa,

8. wzrost cen energii elektrycznej,

9. wzrost płacy minimalnej.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poprawiony: środa, 05 stycznia 2022 08:12
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack