Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 stycznia 2019 15:12

U W A G A – PRODUCENCI ROLNI

W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej istnieje możliwość ubiegania się o zwiększenie limitu zużytego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych o limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła. Producent rolny prowadzący chów lub hodowlę bydła, ubiegający się o zwiększenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w przypadku bydła będzie zobowiązany określić średnią roczną liczbę DJP bydła w swoim gospodarstwie.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składanego przez producenta rolnego prowadzącego chów lub hodowlę bydła ubiegającego się o zwiększenie limitu należy dołączyć:

Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017r. poz. 546 oraz z 2018r. poz. 1642)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku (Dz.U.z 2018r poz. 2466) zmienia się dotychczas stosowany wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.starydzierzgon.pl) lub w Urzędzie Gminy Stary Dzierzgoń pokój nr 12.

Wójt Gminy

(~) Marek Turlej

 

Załączniki

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  2. Wniosek o wydanie informacji o średniej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 14 stycznia 2019 14:34
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack