GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 55 276 14 81 lub poinformowaniu sekretariatu urzędu gminy.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zawiadomienie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 27 listopada 2018 12:10

Zawiadamiam, iż dnia 30 listopada 2018 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr III/3/2018 z dnia

31 sierpnia 2018 r. i Nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i wolne wnioski.

6. Informacja z działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.

7. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy.

8. Informacja o stanie dróg.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków wynikających

z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Dzierzgoń.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/17 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30.11.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu.

17. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Stary Dzierzgoń na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

19. Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

20. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

21. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.

22. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca

Rady Gminy

Renata Lewandowska

 

Poprawiony: wtorek, 27 listopada 2018 12:13
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack