Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 marca 2017 13:40

nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.