Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 stycznia 2022 14:37

 

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust 1 ustawy z dnia 19 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń 71, w terminie 30 dni od dnia oddania zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków do użytkowania. Zgłoszeniu do ewidencji podlegają także wybudowane w latach ubiegłych zbiorniki a dotychczas nie zgłoszone do ewidencji.

APELUJEMY DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY JESZCZE NIE ZŁOŻYLI ZGŁOSZENIA, ABY ZROBILI TO NIEZWŁOCZNIE!!!

Druki zgłoszeń dostępne są:

- w sekretariacie oraz pokoju nr 20 Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu,

- na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Stary Dzierzgoń,

- na stronie internetowej: http://www.starydzierzgon.pl/

Wypełniony druk można składać:

- bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Stary Dzierzgoń, 82-450 Stary Dzierzgoń 71, w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek 7:15–15:15,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Stary Dzierzgoń, 82-450 Stary Dzierzgoń 71,

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY STARY DZIERZGOŃ

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy w Stary Dzierzgoniu przeprowadzają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

W pierwszej kolejności zbierane będą zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz.888 ze zm.), właściciele nieruchomości którzy wytwarzają ścieki sanitarne i pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, informujemy o konieczności niezwłocznego podpisania umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

Podmioty posiadające zezwolenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń na dzień 01.11.2021r.:

– Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Stary Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń,

– ,,Kogut” Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska, ul. Żeromskiego 12, 82-400 Sztum,

– WC SERWIS Sp. z o. o., Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack