GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 55 276 14 81 lub poinformowaniu sekretariatu urzędu gminy.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 sierpnia 2021 00:00

 

Zawiadamiam, dnia 30.08.2021 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr I/2/21 z dnia 25.06.2021 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku:

- uchwała Nr 107/g274/B/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 sierpnia 2021 r.,

- opinie komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń.

7. Informacja na temat organizowanych wycieczek i wyjazdów edukacyjnych młodzieży

szkolnej.

8. Informacja na temat realizowanych zadań w zakresie opieki społecznej.

9. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy.

10. Projekty uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok,

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej,

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack