INFORMACJA

Skargi i wnioski do Rady Gminy Stary Dzierzgoń można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 00 w biurze rady pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zawiadomienie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 20 grudnia 2020 09:50

 

Zawiadamiam, dnia 30 grudnia 2020 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr IV/4/20 z dnia 24.11.2020 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2021 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2021 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzierzgoń na 2021 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2029.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy Stary Dzierzgoń wysokości miesięcznej diety.

13. Projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2021 rok.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie obrad.

Poprawiony: poniedziałek, 28 grudnia 2020 09:52
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack