Uwaga Mieszkańcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania mieszkańców gminy

W związku z tym, że nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Wschodnie Powiśle” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której Państwo żyjecie: usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Państwa opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Dariusz Turlej

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu dla partnerstwa.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 04.01.2021 – 24.01.2021.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27zmqvj

 


URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zawiadomienie o sesji Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 października 2019 14:19

Zawiadamiam, iż dnia 08 listopada 2019 r. o godz. 900 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr IV/4/19 z dnia 30 września 2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja z działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.

7. Informacja z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

8. Informacja o stanie dróg na terenie gminy.

9. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem lat 2015 – 2018 za lata 2015 – 2016.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Projekt uchwały w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych

z usługami opiekuńczymi.

14. Projekt uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu, zlokalizowanej w Myślicach.

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie obrad.

Poprawiony: poniedziałek, 04 listopada 2019 11:26
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack