Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 lipca 2019 13:01

Zawiadamiam, iż dnia 05 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr II/2/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku:

- opinie komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń.

7. Informacja na temat organizowanych wycieczek i wyjazdów edukacyjnych młodzieży szkolnej.

8. Informacja z realizacji zadań w zakresie opieki społecznej.

9. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy.

10. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego „Orliki” w Starym Dzierzgoniu.

11. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stary Dzierzgoń,

12. Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

13. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska

 

 

Poprawiony: środa, 24 lipca 2019 13:04