Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zawiadomienie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 czerwca 2019 20:25

Zawiadamiam, iż dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w sali
Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego
w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji
Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym,
proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr I/1/19 z dnia 29 marca 2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie opieki przedszkolnej na terenie gminy.

7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy Stary Dzierzgoń.

8. Raport o stanie Gminy Stary Dzierzgoń:

- wystąpienie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń,

- debata nad Raportem o stanie Gminy Stary Dzierzgoń za 2018 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń wotum zaufania za 2018 rok.

10. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

i informacja o stanie mienia komunalnego.

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za 2018 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego

w Starym Dzierzgoniu.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/19 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stary Dzierzgoń.

18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr I/10/18 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

21. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika, do Sądu Rejonowego w Kwidzynie.

22. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stary Dzierzgoń.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska

 

Poprawiony: piątek, 21 czerwca 2019 20:37
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack