INFORMACJA

Skargi i wnioski do Rady Gminy Stary Dzierzgoń można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 00 w biurze rady pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zawiadomienie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 27 marca 2019 11:13

Stary Dzierzgoń, dnia 18.03.2019 r.

So.0001.1.2019

 

Zawiadamiam, iż dnia 29 marca 2019 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr III/3/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja z działalności Rady Gminy Stary Dzierzgoń za 2018 rok.

7. Informacja z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy Stary Dzierzgoń za 2018 rok.

8. Informacja na temat dowozu dzieci do szkół.

9. Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy.

10. Informacja na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy.

11. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w Gminie Stary Dzierzgoń za 2018 rok.

12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022.

15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzierzgoń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stary Dzierzgoń.

18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr III/23/17 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń w 2019 roku”.

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zakończenie obrad.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack