Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 marca 2019 13:54

Ogłoszenie  naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie