Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

Wrota Pomorza

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama
Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Detektor burzy

Reklama
Uwaga ! ! ! Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 grudnia 2016 14:20

Formularz zgłoszeniowy

 
Komunikat Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 listopada 2016 14:48

Poprawiony: wtorek, 29 listopada 2016 14:52
 
Zawiadomienie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 24 listopada 2016 15:04

Stary Dzierzgoń, dnia 18 .11.2016 r.

So.0001.4.2016

Zawiadamiam, iż dnia 30.11.2016 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podziękowanie dla aspiranta sztabowego Adama Grzebyka za zajęcie II miejsca w IX Ogólnopolskich Zawodach Policjantów Dzielnicowych – "Dzielnicowy Roku" i udział

w Ogólnopolskim finale konkursu "Dzielnicowy Roku", który odbył się w Katowicach.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje i wolne wnioski.

7. Informacja n/t projektu pt. „Ograniczenie emisji CO2 - Gminny system doradztwa”- przedstawi Wojciech Sołdaczuk pracownik BP ODR w Sztumie.

8. Informacja z działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.

9. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy.

10. Informacja o stanie dróg na terenie gminy.

11. Projekty uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019,

- w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej,

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

- w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".

12. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Reanata Lewandowska

 
Zaproszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 23 listopada 2016 15:06

Szanowni Państwo,

Gmina Stary Dzierzgoń informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia–kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą należy złożyć w Urzędzie Gminy Stary Dzierzgoń w nieprzekraczalnym terminie do 06.12.2016r. (osobiście, pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem: 55 276 14 83 – decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

29.11.2016 r. o godz. 17.00
w Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym w Starym Dzierzgoniu

Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

/-/ Wójt Marek Turlej

 

Do pobrania

ankieta

deklaracja

oświadczenie

 

 

 

Poprawiony: środa, 23 listopada 2016 15:12
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 listopada 2016 11:15

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack