INFORMACJA

Skargi i wnioski do Rady Gminy Stary Dzierzgoń można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 00 w biurze rady pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 grudnia 2019 07:40

INFORMACJA

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu informuje,
iż w dniu 06.12.2019 r. będzie czynny

do godziny 11:30.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Poprawiony: wtorek, 03 grudnia 2019 07:41
 
Informacja Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 listopada 2019 15:12

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń informuje, że zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy wniosek o udział w w/w programie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2019 r.

Kwota dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych,
z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł
i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych
odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Program realizowany będzie po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku Gminy Stary Dzierzgoń o dofinansowanie zadania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji,  zadanie nie będzie realizowane.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania odpady będą odbierane tylko od tych rolników, którzy złożą wniosek oraz w takich ilościach jakie zostaną wskazane we wniosku.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do wskazanego przez gminę miejsca. Termin oraz wyznaczony punkt zostanie podany do publicznej wiadomości.

Druki wniosków znajdują się na stronie www.starydzierzgon.pl oraz dostępne są w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu. Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju nr 20 w godzinach urzędowania od 7.15 do 15.15 bądź telefonicznie pod numerem telefonu 55 276 14 81 wew. 44.

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Turlej

 

 

 

Wniosek do pobrania ->


 
Zawiadomienie o sesji Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 października 2019 14:19

Zawiadamiam, iż dnia 08 listopada 2019 r. o godz. 900 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr IV/4/19 z dnia 30 września 2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja z działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.

7. Informacja z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

8. Informacja o stanie dróg na terenie gminy.

9. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem lat 2015 – 2018 za lata 2015 – 2016.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Projekt uchwały w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych

z usługami opiekuńczymi.

14. Projekt uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu, zlokalizowanej w Myślicach.

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie obrad.

Poprawiony: poniedziałek, 04 listopada 2019 11:26
 
Apel do rolników Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 października 2019 15:59

Apel do rolników!!!

Inspekcja Weterynaryjna apeluje do rolników aby zbiór plonów (zwłaszcza kukurydzy) odbywał się za wiedzą właściwych miejscowo Kół Łowieckich. Taka koordynacja działań powinna korzystnie wpłynąć na realizację przez Koła Łowieckie odstrzału sanitarnego dzików w szczególności w poszczególnych obwodach łowieckich, chroniąc przy tym samych producentów trzody chlewnej przed wirusem afrykańskiego pomoru świń.

 

Poprawiony: czwartek, 10 października 2019 16:00
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 października 2019 14:01

Poprawiony: poniedziałek, 07 października 2019 14:03
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack