Uwaga Mieszkańcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania mieszkańców gminy

W związku z tym, że nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Wschodnie Powiśle” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której Państwo żyjecie: usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Państwa opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Dariusz Turlej

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu dla partnerstwa.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 04.01.2021 – 24.01.2021.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27zmqvj

 


URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Szanowni Mieszkańcy! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 kwietnia 2018 15:00

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń, w związku z ogłoszeniem konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pt. „Czyste Powietrze Pomorza”, zaprasza mieszkańców do składania wniosków na modernizację systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich na jedno z poniższych źródeł ciepła:

kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,

źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą).

elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Zadania dotyczą wymiany źródeł ciepła zasiedlających budynki mieszkalne należące do:

osób fizycznych,

jednostek samorządu terytorialnego lub,

takie w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

 

Jednocześnie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku proponuje dofinansowanie w wysokości do 30%, przy wkładzie własnym gminy 5%, zatem maksymalny poziom dofinansowania na zadanie związane z modernizacją systemu grzewczego może wynieść nie więcej niż 35% kosztu kwalifikowanego. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wydatki poniesione na dokumentację i nadzór techniczny, demontaż istniejącego źródła ciepła, zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem, wykonanie instalacji wewnętrznej c.o.
i c.w.u. oraz wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego. Do kosztów kwalifikowanych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi odbiorcy ostatecznego. Kwota dotacji uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu i może wynosić nie więcej niż:
a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub biomasą: - 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilającego pojedynczego odbiorcę, - 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) pompy ciepła 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) elektryczne urządzenie grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków – 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Dodatkowo informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Stary Dzierzgoń o dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji systemów grzewczych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji,  zadanie nie będzie realizowane.

Przystąpienie do konkursu wymaga zgłoszenia się wymaganej liczby wnioskodawców aby było ekonomiczne uzasadnienie realizacji projektu !!!

Dodatkowe informacje oraz składanie wniosków w Urzędzie Gminy w  Starym Dzierzgoniu pokój nr 20, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 w terminie do 30.04.2018 r.

 


Poprawiony: poniedziałek, 07 maja 2018 11:09
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack