INFORMACJA

Skargi i wnioski do Rady Gminy Stary Dzierzgoń można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 00 w biurze rady pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
ochrona środowiska
SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 marca 2016 08:57

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu, informuje mieszkańców Gminy Stary Dzierzgoń o możliwości uzyskania od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry.

Więcej informacji na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku:

http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa.

Druk wniosku o odszkodowanie oraz zasady szacowania i wypłacania odszkodowań do pobrania w załączniku.

 

Poprawiony: piątek, 25 marca 2016 09:09
 
Uwaga PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 03 lipca 2014 09:34

 

Poprawiony: czwartek, 03 lipca 2014 09:43
 
Warto sadzić lipy! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 października 2013 12:42

W Gminie Stary Dzierzgoń posadzono 70 lip. Drzewa znalazły swoje miejsce przy dwóch drogach gminnych w okolicy miejscowości Przezmark oraz Stare Miasto.  Dlaczego lipy? Jest kilka powodów, dla których wybraliśmy akurat ten gatunek- lipę drobnolistną. Otóż lipa jest najlepszym siedliskiem pachnicy dębowej.  Badania występowania pachnicy w Gminie Stary Dzierzgoń, jakie przeprowadzono latem tego roku, bezdyskusyjnie wskazują iż niemal każda stara lipa jest siedliskiem tego owada. Na terenie Starego Dzierzgonia występuje stosunkowo dużo starych lip, niektóre z nich umierają już śmiercią naturalną, przez co aleje stają się coraz mniej zwarte, a nawet szczątkowe. Ze względu na rozłożystość korony tych drzew dosyć trudno jest znaleźć bezpieczne lokalizacje dla lipowych nasadzeń - bezpieczne dla drzew (opryski i prace rolne, odśnieżanie)  i bezpieczne dla użytkowników dróg (drzewa nie mogą być sadzone w skrajni jezdni) . Za sadzeniem lip opowiedzieli się także pszczelarze. Dlatego, znajdując odpowiednie lokalizacje, uznaliśmy, iż warto sadzić właśnie lipy.
Większość drzew posadzono w formie szpaleru i miejscami alei przy drodze gminnej Bucznik- Przezmark. Historycznie przy tej drodze rosły właśnie lipy, miejscami aleja jest dosyć dobrze zachowana.
Przy drodze Gminnej Stare Miasto- Adamowo znajduje się przepiękna, dosyć dobrze zachowana aleja lipowa. Największą lukę w alei uzupełniono 10 lipami. W sadzeniu symbolicznie wziął udział Wójt Gminy Pan Marek Turlej,  Pani Dorota Letkiman zajmująca się ochroną środowiska w Urzędzie Gminy oraz dzieci z przedszkola sąsiadującego z aleją. Dzieci poważnie podeszły do powierzonego zadania i postanowiły dbać o posadzone drzewa.Poprawiony: czwartek, 31 października 2013 12:47
 
Drogi dla natury PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 października 2013 12:36

Najlepszy sposób ochrony to sadzenie nowych drzew.
W ramach projektu "Drogi dla natury" w czterech gminach regionu (Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń, Kwidzyn i Gardeja) latem prowadzone były prace badawcze dotyczące występowania pachnicy dębowej. W wielu miejscach rozwieszone były pułapki feromonowe zwabiające samice tego owada. Pułapki były regularnie sprawdzane, a stwierdzone owady wypuszczane na wolność .
Pachnica zamieszkuje stare dziuplaste drzewa, jest jednym z największych wschodnioeuropejskich chrząszczy, a na Pojezierzu Iławskim "czuje się" wyjątkowo dobrze. To właśnie tu znajduje się największa populacja pachnicy w Polsce i Europie. U nas nie jest aż tak rzadki, jak przypuszczano jeszcze kilka lat temu, jednak w innych miejscach w Polsce nie występuje aż tak licznie. Problemem ochrony tego owada jest zanikanie w szybkim tempie siedliska pachnicy dębowej, jakim są głównie drzewa przydrożne. Najcenniejsze są te najstarsze drzewa, mające zapewne około 150- 200- a nawet 250 lat. Pachnica dębowa jest chroniona prawem krajowym jak i unijnym. Znajduje się w tzw. II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej  i jest jednym z organizmów chronionych w ramach sieci Natura 2000, wykazana jest jako gatunek zagrożony wyginięciem.
Stare dziuplaste drzewa są siedliskiem wielu innych gatunków zwierząt, w tym: owadów, ptaków, ssaków. Podczas badań stwierdzono dużą liczebność innych owadów związanych ze starymi drzewami: tęgosza rdzawego i wepy marmurkowej, odnotowano puszczyka, wiewiórkę, nietoperze. Tutejsze aleje obfitują także w  pięknie wykształcone zbiorowiska porostów. Jeśli z krajobrazu znikną stare drzewa, mogące swobodnie próchnieć, znikną wraz z nimi organizmy od nich zależne, dla których drzewa te są domem.
Co zatem można zrobić, aby zachować różnorodność biologiczną, jaką kryją w sobie stare drzewa w otwartych krajobrazach?
Najlepszym sposobem jest sadzenie drzew w postaci alei i szpalerów. Należy wybrać do tego miejsce bezpieczne, nie rodzące konfliktów. Niezależnie od rangi drogi, takie miejsca mogą się znaleźć, dużo zależy od świadomości właścicieli działek leżących w sąsiedztwie pasa drogowego. Okazuje się, iż z dużym zrozumieniem potrzeby sadzenia alei i szpalerów podchodzą właściciele wielkoobszarowych gospodarstw rolnych.
Poszukujemy miejsc, w których można sadzić lipy, dęby i inne rodzime gatunki drzew sadzonych niegdyś w alejach. Muszą to być miejsca bezpiecznie dla użytkowników dróg i jednocześnie  bezpiecznie dla przyszłości drzew, tak aby za 200 lat drzewa te zachwycały swoją potęgą.
W projekcie "Drogi dla natury" dużą rolę przywiązujemy do edukacji mieszkańców w zakresie roli alei w krajobrazie. Dlatego ze starannością wyjaśniamy cel naszych badań wszystkim zainteresowanym osobom. Wielu  mieszkańców miejscowości, w których rozwieszamy pułapki bądź inwentaryzujemy drzewa, z zaciekawieniem przygląda się naszym pracom, dopytuje. Okazuje się, iż jest to ciekawe, i mało znane dla wielu osób, zagadnienie.
W popularyzowaniu wiedzy o alejach dużą rolę odegra, obecnie produkowany, film. Twórca filmu Artur Homan, zachwycony alejami Starego Dzierzgonia, w końcówce lipca nakręcił kilka scen do tej produkcji.
W kolejnych latach projektu badaniami sukcesywnie obejmować będziemy pozostałe gminy regionu. W każdej z gmin planowane jest stworzenie programu zadrzewieniowego, który będzie zawierał nie tylko informacje o zasobach alejowych gminy, ale przede wszystkim wskazywał kierunki działania na rzecz ochrony alej.

więcej informacji na www.aleje.org.pl

 

Poprawiony: czwartek, 31 października 2013 12:42
 
Wykaz przedsiębiorców, którym udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stary Dzierzgoń: PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 września 2013 13:05

KOGUT” Usługi Komunalne Ksenia Tyszńska

Ul. Żeromskiego 12

82-400 Sztum

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu

82-450 Stary Dzierzgoń

 

Poprawiony: czwartek, 19 września 2013 12:47
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 7
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack