GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 55 276 14 81 lub poinformowaniu sekretariatu urzędu gminy.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
ochrona środowiska
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY DZIERZGOŃ ZA 2017 ROK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 kwietnia 2018 13:39

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY DZIERZGOŃ ZA 2017 ROK


 
Szanowni Mieszkańcy! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 kwietnia 2018 15:00

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń, w związku z ogłoszeniem konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pt. „Czyste Powietrze Pomorza”, zaprasza mieszkańców do składania wniosków na modernizację systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich na jedno z poniższych źródeł ciepła:

kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,

źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą).

elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Zadania dotyczą wymiany źródeł ciepła zasiedlających budynki mieszkalne należące do:

osób fizycznych,

jednostek samorządu terytorialnego lub,

takie w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

 

Jednocześnie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku proponuje dofinansowanie w wysokości do 30%, przy wkładzie własnym gminy 5%, zatem maksymalny poziom dofinansowania na zadanie związane z modernizacją systemu grzewczego może wynieść nie więcej niż 35% kosztu kwalifikowanego. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wydatki poniesione na dokumentację i nadzór techniczny, demontaż istniejącego źródła ciepła, zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem, wykonanie instalacji wewnętrznej c.o.
i c.w.u. oraz wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego. Do kosztów kwalifikowanych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi odbiorcy ostatecznego. Kwota dotacji uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu i może wynosić nie więcej niż:
a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub biomasą: - 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilającego pojedynczego odbiorcę, - 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) pompy ciepła 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) elektryczne urządzenie grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków – 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Dodatkowo informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Stary Dzierzgoń o dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji systemów grzewczych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji,  zadanie nie będzie realizowane.

Przystąpienie do konkursu wymaga zgłoszenia się wymaganej liczby wnioskodawców aby było ekonomiczne uzasadnienie realizacji projektu !!!

Dodatkowe informacje oraz składanie wniosków w Urzędzie Gminy w  Starym Dzierzgoniu pokój nr 20, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 w terminie do 30.04.2018 r.

 


Poprawiony: poniedziałek, 07 maja 2018 11:09
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 lutego 2018 12:19

Poprawiony: środa, 28 lutego 2018 12:21
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 23 lutego 2018 15:00

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 lutego 2018 15:11

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku informuje, że w dniu 27 lutego 2018r. wejdzie w życie Rozporządzenie MRiRW z dnia 09 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
W związku z powyższym na terenie całego kraju będą obowiązywały następujące nakazy i zakazy w chowie i hodowli świń.
Nakazy:
1) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
2) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
3) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
4) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
5) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
6) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
7) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
8) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
9) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
10) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
11) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;
Zakazy:
1) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
2) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 7
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack