Uwaga Mieszkańcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania mieszkańców gminy

W związku z tym, że nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Wschodnie Powiśle” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której Państwo żyjecie: usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Państwa opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Dariusz Turlej

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu dla partnerstwa.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 04.01.2021 – 24.01.2021.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27zmqvj

 


URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
I. Inwestycje dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 stycznia 2022 08:23

 

W 2020 r. Gmina Stary Dzierzgoń otrzymała kwotę wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości:

1. 500 000,00 zł. z przeznaczeniem całości otrzymanych środków na wydatki majątkowe gminy.

Kwota ta, została przeznaczona na dofinansowanie inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Monasterzysko Wielkie”.

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzony remont drogi wewnętrznej
w Miejscowości Monasterzysko Wielkie dz. nr 10/2 obręb Monastarzysko na długości 540 mb, polegający na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa, modernizacji zjazdów do posesji, wykonaniu jednostronnego chodnika z kamienia granitowego, wykonaniu po przeciwległej stronie chodnika opaski z kamienia granitowego, oczyszczeniu rowów oraz odkrzaczenia poboczy.

Prace budowlane związane z remontem drogi rozpoczęto z dniem 2 listopada 2021 r.

2. 1 000 000,00 zł. – która zgodnie ze złożonym wnioskiem zostanie przeznaczona na „Budowę sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą
w miejscowości Pudłowiec”.

Celem inwestycji będzie zmniejszenie zanieczyszczenia wód poprzez wyeliminowanie nieszczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe w gospodarstwach domowych
i małych zakładach usługowych w związku z budową oczyszczalni ścieków wraz
z kanalizacją. Budową sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą
w miejscowości Pudłowiec objęci zostaną mieszkańcy tej miejscowości.

Planowany okres realizacji inwestycji: marzec 2022 r. - wrzesień 2022 r.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack