Herb i flaga Drukuj
Wpisany przez Andrzej Czapliński   
poniedziałek, 13 października 2008 00:00

Realizując uchwałę Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu, wójt Roman Kulpa, rozpisał w poździerniku 2005 roku konkurs na projekt herbu i flagi gminy. Konkurs miał charakter otwartry tzn. adresowany był zarówno do mieszkańców gminy jak i osób z zewnątrz. Licząc na szeroki udział młodzieży, zwłaszcza miejscowej, regulamin nie ograniczał wieku uczestników.  Do pierwszego stycznia wpłynęły cztery projekty. Trzy nadesłano z Gdyni, Łodzi i Radzionkowa, jeden z Przezmarku.

Komisja konkursowa, w składzie której obok wójta zasiedli: przewodniczący Rady Gminy Janusz Gida i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, wybrała projekt nadesłany przez Tomasza Kipkę z Radzionkowa.

Jego autor w opisie podał "Na tarczy (typu hiszpańskiego), w złotym polu znajduje się drzewo, czarny dąb, nad trzema błękitnymi, falistymi liniami".

Zawarta symbolika wg Tomasza Kipki:

  • złota tarcza wg heraldyki to bogactwo, a także nawiązanie do barwy zboża symbolizującego rolniczy charakter gminy;

  • drzewo, czarny dąb, symbolizuje siłę i tradycje (plemiona Prusów), odwołuje się także do kompleksów leśnychj gminy;

  • trzy błękitne, faliste linie to rzeka Dzierzgoń (Sorge), a także nawiązanie do lokalizacji gminy w obszarze geograficznym Pojezierza Iławskiego.

 

Symbolika herbu nawiążuje do bogactwa gminy, jej rolniczego charakteru, siły tradycji oraz dobrego stanu środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych (warunki hydrograficzne  i zalesienie gminy). Przedstawiona symbolika, przejrzystość i prostota projektu były powodem wybrania przez komisję pracy Tomasza Kipki.

Projekt herbu i flagi gminy Stary Dzierzgoń (*.PDF)

Poprawiony: środa, 10 grudnia 2008 08:12