Uwaga Mieszkańcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania mieszkańców gminy

W związku z tym, że nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Wschodnie Powiśle” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której Państwo żyjecie: usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Państwa opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Dariusz Turlej

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu dla partnerstwa.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 04.01.2021 – 24.01.2021.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27zmqvj

 


URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Infromacje GOPS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 czerwca 2019 00:00

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu informuję, że od 1 lipca 2019 r. można będzie składać wnioski na świadczenie – „Dobry start".

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko
– bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci
do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca 2019 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).
Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start" przyjmowane będę
w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Stary Dzierzgoń.

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia
i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

 

-----------

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU INFORMUJE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

· Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane:

» od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną,

» od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia
31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
31 października 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU INFORMUJE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

· Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy
są przyjmowane:

» od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną,

» od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje
do dnia 30 listopada 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2019 r.
do dnia 31 października
2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r.
, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2020 r.

 

-----------------------------

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU INFORMUJE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE PRAWA
DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

 

 

WNIOSEK ZŁOŻONY WRAZ
Z DOKUMENTAMI

500 + PRZYSŁUGUJE POCZĄWSZY

USTALENIE PRAWA
I WYPŁATA

OD 1 LIPCA 2019 r.
DO 31 SIERPNIA 2019 r.

» od 1 lipca - wyłącznie wnioski elektroniczne

» od 1 sierpnia - wnioski
w formie tradycyjnej
i elektronicznej

» OD 1 LIPCA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które
nie jest przyznane 500+

do 30 września 2019 r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+
do 30 września 2019 r.

 

 

 

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

OD 1 WRZEŚNIA 2019 r.
DO 30 WRZEŚNIA 2019 r.

» OD 1 LIPCA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które
nie jest przyznane 500+
do 30 września 2019 r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które
jest przyznane 500+ do 30 września 2019 r.

DO DNIA 30 LISTOPADA 2019 r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 r.

OD 1 LISTOPADA 2019 r.
DO 30 LISTOPADA 2019 r.

OD 1 LISTOPADA 2019 r.

DO DNIA 31 STYCZNIA 2020 r.

OD 1 GRUDNIA 2019 r.
DO 31 GRUDNIA 2019 r.

OD 1 GRUDNIA 2019 r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020 r.

OD 1 STYCZNIA 2020 r.
DO 31 STYCZNIA 2020 r.

OD 1 STYCZNIA 2020 r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020 r.

 

 

 

Poprawiony: środa, 19 czerwca 2019 10:48
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack