INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Stary Dzierzgoń interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu pok. Nr 1 WE WTORKI OD GODZ. 14 00 DO GODZ. 15 30. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Istnieje możliwość umówienia się na inny dogodny termin.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Ja w Internecie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 grudnia 2018 20:25

 

Zapraszamy dorosłych mieszkańców Gminy Stary Dzierzgoń na bezpłatne szkolenia cyfrowe w ramach projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich  umiejętności  poruszania  się  w  sieci,  bezpieczeństwa  w  Internecie  i wzmocnienia  pozycji  na  rynku  pracy.  Istotnym  elementem  szkoleń  jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+) czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

Więcej informacji o szkoleniu:

Urząd Gminy Stary Dzierzgoń – pok. Nr 13

Tel. 55 276 14 81 wew. 38


 

Do pobrania:

- regulamin rekrutacji

- oświadczenie

- umowa - zgoda

- załącznik 1 do regulaminu

- załącznik 4 do regulaminu

Poprawiony: środa, 12 grudnia 2018 20:46
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 marca 2019 14:25

 
Infromacje GOPS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 czerwca 2019 00:00

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu informuję, że od 1 lipca 2019 r. można będzie składać wnioski na świadczenie – „Dobry start".

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko
– bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci
do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca 2019 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).
Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start" przyjmowane będę
w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Stary Dzierzgoń.

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia
i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

 

-----------

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU INFORMUJE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

· Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane:

» od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną,

» od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia
31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
31 października 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU INFORMUJE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

· Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy
są przyjmowane:

» od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną,

» od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje
do dnia 30 listopada 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2019 r.
do dnia 31 października
2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r.
, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2020 r.

 

-----------------------------

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU INFORMUJE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE PRAWA
DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

 

 

WNIOSEK ZŁOŻONY WRAZ
Z DOKUMENTAMI

500 + PRZYSŁUGUJE POCZĄWSZY

USTALENIE PRAWA
I WYPŁATA

OD 1 LIPCA 2019 r.
DO 31 SIERPNIA 2019 r.

» od 1 lipca - wyłącznie wnioski elektroniczne

» od 1 sierpnia - wnioski
w formie tradycyjnej
i elektronicznej

» OD 1 LIPCA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które
nie jest przyznane 500+

do 30 września 2019 r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+
do 30 września 2019 r.

 

 

 

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

OD 1 WRZEŚNIA 2019 r.
DO 30 WRZEŚNIA 2019 r.

» OD 1 LIPCA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które
nie jest przyznane 500+
do 30 września 2019 r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które
jest przyznane 500+ do 30 września 2019 r.

DO DNIA 30 LISTOPADA 2019 r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 r.

OD 1 LISTOPADA 2019 r.
DO 30 LISTOPADA 2019 r.

OD 1 LISTOPADA 2019 r.

DO DNIA 31 STYCZNIA 2020 r.

OD 1 GRUDNIA 2019 r.
DO 31 GRUDNIA 2019 r.

OD 1 GRUDNIA 2019 r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020 r.

OD 1 STYCZNIA 2020 r.
DO 31 STYCZNIA 2020 r.

OD 1 STYCZNIA 2020 r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020 r.

 

 

 

Poprawiony: środa, 19 czerwca 2019 10:48
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 26 maja 2019 15:45

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

I. Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

II. Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

III. Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest osobiście lub telefonicznie – dane kontaktowe poniżej.

IV. Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.

V. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów:

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny

Telefon

Kancelaria Adwokacka

Starostwo Powiatowe w Sztumie

ul. Mickiewicza 31

82-400 Sztum( pok. 6)

 

Od poniedziałku do piątku od godziny

11.00 do 15.00

 

55 267 74 22

Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

ul. Zawadzkiego 11

82-440 Dzierzgoń

( pok. 10)

 

Od poniedziałku do piątku od godziny

9.00 do 14.00

 

55 276 22 50

Więcej…
 
UWAGA MIESZKAŃCY!!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 29 czerwca 2019 10:31

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń informuje, że do dnia 15 lipca 2019 r.
w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu, można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, transportu

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Koszt kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

· nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu

· nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: transport i unieszkodliwianie odpadu;

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Program realizowany będzie po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku Gminy Stary Dzierzgoń o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji,  zadanie nie będzie realizowane.

Druki wniosków znajdują się na stronie www.starydzierzgon.pl oraz dostępne są w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu. Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju nr 20 w godzinach urzędowania od 7.15 do 15.15 bądź telefonicznie pod numerem telefonu 55 276 14 81 wew. 44.

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Turlej

 

 

Poprawiony: sobota, 29 czerwca 2019 10:33
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 75
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack